front

O projekte

Slovenčina

Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Prieskum, ktorý vykonala OECD a Európska komisia, ukazuje, že predškolské vzdelávanie prináša množstvo výhod, ako napríklad duševnú pohodu dieťaťa, lepšie a vyváženejšie študijné výsledky a v celospoločenskom ponímaní aj sociálny a ekonomický rozvoj.

Tags: