Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Hungary)

Raabe Klett Hungary

Spoločnosť Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Maďarsko) bola založená v roku 1992 ako jedna z prvých dcérskych spoločností skupiny Klett mimo územia Nemecka. Spoločnosť sa vypracovala na popredného poskytovateľa vzdelávacích produktov. Zameriava sa najmä na vývoj výučbových materiálov pre učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov v školstve.

Naším cieľom je dlhodobo podporovať školských pracovníkov prostredníctvom usporadúvania akreditovaných školení a konferencií pre učiteľov a riaditeľov škôl, vývoja príručiek dostupných v predplatnej forme, poradenstva pri vývoji procesov a vzdelávacích programov pre vedúcich pracovníkov v školstve, záruky kvality a kontroly jazykových kurzov v sektore vzdelávania dospelých.

Zamestnávame 24 ľudí a priamo spolupracujeme s viac ako 200 externými špecialistami z odboru vzdelávania a výučby. Spoločnosť uzatvorila strategické partnerstvo s maďarským ministerstvom školstva a tiež s niekoľkými poprednými európskymi univerzitami, ktoré poskytujú kurzy manažmentu pre pracovníkov vo vzdelávaní.

Tu je zoznam niektorých našich najúspešnejších produktov a aktivít za posledné roky:

  • v roku 2014 sme zorganizovali viac ako 150 akreditovaných školení pre učiteľov,
  • za posledných 12 mesiacov sme vyvinuli 6 nových akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov,
  • každý rok preškolíme viac ako 2000 učiteľov a riaditeľov škôl,
  • v roku 2008 sme založili Raabe College, ktorá ponúka vzdelávanie v oblasti práva a metodiky pre riaditeľov verejných škôl.

Naša spoločnosť sa v priebehu jej existencie preukázala ako líder v oblasti dlhodobého vzdelávania pracovníkov v školstve a vytvorila si sieť spoľahlivých kontaktov s mnohými maďarskými školami a väčšinou regionálnych štruktúr ministerstva školstva a vedy. Aby sme svoje služby poskytovali v súlade s medzinárodnými štandardmi, získali sme certifikát v rámci štandardov ISO – konkrétne ISO 9001:2008.

Činnosti a skúsenosti

Poslaním spoločnosti Raabe Maďarsko je podporovať rozvoj vzdelávacieho systému. Ako člen medzinárodnej skupiny spoločností (KLETT) už 23 rokov úspešne spolupracujeme s rôznymi organizáciami v oblasti vzdelávania z celej Európy.

Dôkazom nášho úspechu je 2000 preškolených odborníkov z odboru vzdelávania, na čom má zásluhu naša skupina špecializovaných školiteľov – pokryli sme viac ako 150 tém. V rámci aktivít spoločnosti Raabe Maďarsko organizujeme vzdelávacie fóra, ktorých sa zúčastňuje viac ako 250 riaditeľov škôl a medzinárodných odborníkov v oblasti vzdelávania.

Každoročne organizujeme najväčšiu národnú konferenciu pre riaditeľov škôl a učiteľov v Maďarsku na tému začiatku školskej dochádzky. Táto konferencia už 5 rokov dáva stovkám renomovaných maďarských i európskych expertov príležitosť podeliť sa o vedomosti a praktické poznatky z odboru vzdelávania a riadenia školských zariadení.

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
1116 Budapešť, Temešvár u. 20.
Maďarsko
www.raabeklett.hu

  • MSc Szilvia Szaniszló
    • Koordinácia a riadenie projektu pre Maďarsko
  • MSc Magdolna Francz
    •  Odborníčka na predškolské vzdelávanie