Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o.

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o.

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o. bolo v Českej republike založené v roku 1996 a vypracovalo sa na jedného z popredných dodávateľov širokého spektra vzdelávacích produktov. Nakladateľstvo sa zameriava najmä na vývoj a tvorbu výučbových materiálov pre učiteľov, študentov a členov vedenia školských zariadení.

Náš tím je zložený z 20 odborníkov z oblastí vzdelávania a výučby, PR a tvorby publikácií. Naším hlavným cieľom je byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom, ktorý sa zameriava na konkrétne potreby riaditeľov škôl, učiteľov a ďalších zamestnancov vo vzdelávaní.

Vďaka aktívnej spolupráci s kľúčovými subjektmi v oblasti vzdelávania a výučby dosiahlo Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe tieto úspechy:

 • vydalo viac ako 400 odborných publikácií,
 • disponuje sieťou viac ako 2500 odborníkov – autorov, editorov, lektorov a recenzentov,
 • ponúka široké portfólio dlhodobých vzdelávacích kurzov a akreditovaných programov pre učiteľov i riaditeľov škôl.

Úzko spolupracujeme s poprednými odborníkmi z oblastí vzdelávania, riadenia ľudských zdrojov a pracovného práva, aby sme zaistili, že svojim zákazníkom vždy dodáme efektívne a na prax orientované materiály z odboru vedenia školských zariadení. Za jeden z najväčších úspechov, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť za posledné roky, považujeme vývoj portfólia výučbových materiálov pre pracovníkov vo vzdelávaní. Ponúkame akreditované programy pre učiteľov prvého i druhého stupňa základných škôl, ako aj pre členov vedenia školských zariadení. Ďalej tiež organizujeme odborné konferencie a workshopy, a tak pôsobíme ako sprostredkovatelia diskusií medzi členmi vedenia školských zariadení a ďalšími pracovníkmi v školstve, ktoré sa zaoberajú najzásadnejšími otázkami z oblasti vzdelávania na národnej i európskej úrovni.

Činnosti a skúsenosti

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe sa vo svojej role poskytovateľa vzdelávacích služieb a odbornej a metodickej literatúry pre učiteľov a riaditeľov základných i stredných škôl v posledných rokoch stalo lídrom v odbore a preferovaným partnerom pre školy na území celej Českej republiky.

Naša spoločnosť každoročne organizuje významnú celonárodnú konferenciu nazvanú „Vaša škola“, ktorá sa zameriava na problémy spojené s vedením školských zariadení a na výmenu informácií týkajúcich sa platnej legislatívy, manažérskych schopností nevyhnutných pre riaditeľa škôl a hľadania nových zdrojov financovania škôl. Ďalej tiež organizujeme množstvo dlhodobých vzdelávacích kurzov a workshopov pre riaditeľov materských a základných škôl, ktoré sa zaoberajú témami ako inkluzívne vzdelávanie, implementácia a riadenie projektov, využitie informačných technológií vo vzdelávaní a inovatívne výučbové metódy.

V rámci tohto projektu budeme vystupovať ako koordinátor a budeme mať na starosti celkové riadenie a implementáciu činností obsiahnutých v projekte GSS. Naše bohaté skúsenosti s riadením projektov ako na medzinárodnej, tak i na národnej úrovni predkladáme ako záruku, že výstupy projektu budú dodané včas, vo vysokej kvalite a s dodržaním schváleného rozpočtu.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Radlická 2487/99, Praha
Česká republika
www.raabe.cz

 • Bc. Tomáš Nechanský
  • Vedúci projektu
 • Mgr. Stanislava Andršová
  • Odborná príprava obsahu
 • Mgr. František Tomášek
  • Odborník na predškolské a základné vzdelávanie
 • Mgr. Petr Šimek
  • Technická podpora
 • Helena Bekeová
  • Administratívna podpora