Materská škola v Maršoviciach

Marsovice Kindergarten

Materská škola v Maršoviciach bola založená v roku 1945. 17. februára 1952 bola MŠ slávnostne premiestená do budovy, v ktorej predškolské zariadenie sídli dodnes. V súčasnosti MŠ navštevuje 52 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Od 1. 1. 2003 vystupuje ako samostatný právnický subjekt.

Prednosťou našej MŠ je menší kolektív detí, priateľské rodinné prostredie a ideálna poloha na časté výpravy do prírody.

Denný program je pružný a umožňuje začleňovanie sa a adaptáciu na momentálnu situáciu detí v skupine. Materskú školu vedieme spôsobom, ktorý deti stimuluje k hre. Hry, ktoré hrajú, sa stávajú dielňami, v ktorých sa deti učia rozvíjať sebamotiváciu.

Po dokončení činností sa často organizuje spoločné vyhodnotenie v krúžku, kde sa deti stretnú a zhodnotia, ktoré činnosti im robili problémy, s kým sa im dobre spolupracovalo, kto pomáhal či radil a pod. Pri rozprávaní zážitkov si podávajú kamienok alebo iný drobný predmet, ostatné deti sa tak učia počúvať. Hodnotiaci spoločenský kruh je dôležitým prvkom sebareflexie, rozvíja slovnú zásobu a súvislé vyjadrovanie.

Činnosti a skúsenosti

Náš tím vyvinul niekoľko aktivít, ktoré povzbudzujú motiváciu detí rozvíjať sa a obľúbiť si ručné práce pomocou metód založených na hre. Naša škola ponúka deťom rôzne aktivity vnútri aj vonku, a tie tvarujú ich motiváciu a povzbudzujú u nich rozvoj osobnosti. V oblasti environmentálnej výchovy spolupracujeme s ďalšími organizáciami a s ich pomocou usporadúvame mnoho programov týkajúcich sa prírody. Ďalej tiež spolupracujeme so základnou školou v Nevelkove.

V oblasti predškolského vzdelávania sa zameriavame najmä na vyspelosť žiakov a ich pripravenosť na výučbu na základnej škole. Snažíme sa im začiatok školského vzdelávania čo najviac uľahčiť. U detí, ktoré sa ku kolektívu práve pripojili, sa sústreďujeme na ich prvotnú adaptáciu na nové prostredie.

Sústreďujeme sa hlavne na vysokú kvalitu a na otvorenú spoluprácu s rodičmi. Vítame tiež spoluprácu s ďalšími spolkami alebo jednotlivcami. Zo všetkých síl sa snažíme vytvoriť otvorené prostredie pre spoločenské zážitky, kde sa každý jednotlivec bude cítiť príjemne a v bezpečí.

Mateřská škola Maršovice, okr. Benešov

Maršovice 70, okr. Benešov

http://www.mestysmarsovice.cz/

  • Bc. Miroslava Strakatá
    • Riaditeľka materskej školy
  • Andrea Křížková, DiS.
    • Učiteľka materskej školy