Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. bola založená v roku 1999 a čoskoro sa stala popredným hráčom na poli poskytovania dynamicky sa rozvíjajúcich vzdelávacích činností a širokého portfólia produktov a služieb, ktoré aktívne reagujú na požiadavky a znalosti súčasných a budúcich vedúcich zamestnancov školských zariadení a na digitalizáciu trhu.

Naším cieľom je zlepšiť celkovú kvalitu slovenského vzdelávacieho systému v oblasti výučby, didaktiky a tiež podnikateľských projektov. Špecializujeme sa na vývoj učebníc a príručiek pre riaditeľov škôl, učiteľov a ďalších zamestnancov v školstve. Nadviazala tiež pevné vzťahy s mnohými školami na Slovensku a s celou sieťou medzinárodných partnerov.

Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko spolupracuje s mnohými štátnymi vzdelávacími inštitúciami, ako sú napríklad Metodicko-pedagogické centrum, ktoré sa zaoberá postgraduálnym vzdelávaním učiteľov v spolupráci so Štátnym pedagogickým inštitútom, ktorý zodpovedá za vzdelávacie programy a štandardy slovenských škôl.

Tu sú kľúčové oblasti a činnosti, ktorým sa v rámci výskumu venujeme:

 • vývoj produktov pre riaditeľov škôl,
 • metodické a didaktické materiály pre učiteľov základných a stredných škôl,
 • metodické materiály pre učiteľov materských škôl,
 • vzdelávacie akcie pre učiteľov a riaditeľov škôl,
 • každoročne usporadúvame 3 konferencie za účasti zahraničných prednášajúcich.

Zúčastnili sme sa tiež kľúčového národného projektu nazvaného „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, ktorý prebehol v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a jedným z popredných slovenských výskumných ústavov, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Činnosti a skúsenosti

Poslaním spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko je podporovať rozvoj vzdelávacieho systému. Spoločnosť, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny KLETT, v priebehu 16 rokov úspešne spolupracovala s rôznymi organizáciami z odboru vzdelávania z celej Európy. Dnes je spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko najväčším odborným nakladateľstvom z oblasti vzdelávania na Slovensku. Spoločnosti sa podarilo rozvinúť aktívnu sieť kontaktov s národnými odborníkmi na oblasť predškolského vzdelávania vrátane tých z radov vládnych organizácií (ministerstvo školstva, Štátny pedagogický ústav atď.). Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko má bohaté a dlhoročné skúsenosti s organizáciou medzinárodných konferencií v rámci projektu.

Spoločnosť sa v posledných rokoch ukázala ako spoľahlivý poskytovateľ vzdelávacích služieb a odbornej a metodickej literatúry pre učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl. Nadviazala tiež pevné vzťahy s mnohými školami na Slovensku a s celou sieťou medzinárodných partnerov.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12–14, 811 08 Bratislava

Slovensko
www.raabe.sk

 • Mgr. Mária Zelenková
  • Riadenie a koordinácia projektu na Slovensku
 • Mgr. Lucia Sochová
  • Odborníčka na predškolské vzdelávanie a základné školy