Partneri projektu

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. bola založená v roku 1999 a čoskoro sa stala popredným hráčom na poli poskytovania dynamicky sa rozvíjajúcich vzdelávacích činností a širokého portfólia produktov a služieb, ktoré aktívne reagujú na požiadavky a znalosti súčasných a budúcich vedúcich zamestnancov školských zariadení a na digitalizáciu trhu. Naším cieľom je zlepšiť celkovú kvalitu slovenského vzdelávacieho systému v oblasti výučby, didaktiky a tiež podnikateľských projektov...Viac...

Materská škola v Maršoviciach

Materská škola v Maršoviciach bola založená v roku 1945. 17. februára 1952 bola MŠ slávnostne premiestená do budovy, v ktorej predškolské zariadenie sídli dodnes. V súčasnosti MŠ navštevuje 52 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Od 1. 1. 2003 vystupuje ako samostatný právnický subjekt. Prednosťou našej MŠ je menší kolektív detí, priateľské rodinné prostredie a ideálna poloha na časté výpravy do prírody. Denný program je pružný a umožňuje začleňovanie sa a adaptáciu na momentálnu situáciu detí v...Viac...

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Hungary)

Spoločnosť Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Maďarsko) bola založená v roku 1992 ako jedna z prvých dcérskych spoločností skupiny Klett mimo územia Nemecka. Spoločnosť sa vypracovala na popredného poskytovateľa vzdelávacích produktov. Zameriava sa najmä na vývoj výučbových materiálov pre učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov v školstve. Naším cieľom je dlhodobo podporovať školských pracovníkov prostredníctvom usporadúvania akreditovaných školení a konferencií pre...Viac...

Materská škola Fasori Kicsinyek

Materská škola Fasori Kicsinyek v Budapešti sa v súčasnosti skladá zo 4 zmiešaných skupín detí vo veku 3 až 7 rokov. Vzdelávací program našej materskej školy je založený na výučbe nemčiny a angličtiny a na zachovávaní maďarských ľudových tradícií. Ochrana maďarských ľudových tradícií vrátane zvykov a kultúry je zároveň spojená so snahou zjednodušiť deťom prechod od života v škôlke k životu na základnej škole. Hlavnými cieľmi nášho tímu sú: formovanie zdravého životného štýlu, emočná výchova,...Viac...

Základná škola a materská škola Jána Amosa Komenského

Základná škola a materská škola Jána Amosa Komenského bola založená v roku 1971 v Bratislave. Nachádza sa na malebnom mieste obklopenom zeleňou v štvrti Krasňany na úpätí Malých Karpát. Hlavným cieľom školy je pripraviť žiakov na reálny život, čo znamená vedieť tvorivo a kriticky myslieť a rýchlo a efektívne riešiť problémy. S týmto účelom škola poskytuje žiakom znalosti a schopnosti v odboroch všeobecného vzdelania. Žiakom poskytuje rozšírené znalosti najmä o dejinách, zemepise, demografii,...Viac...

Škola Plzeň-Božkov

Škola Plzeň-Božkov bola založená v roku 1828 a v súčasnosti združuje materskú školu, prvý stupeň základnej školy a školskú družinu. Škola využíva najmodernejšie metódy, aby tak poskytla žiakom podmienky nevyhnutné na to, aby sa stali zdravými, sebavedomými študentmi, ktorí vedia vyjadriť a obhájiť svoje názory a ktorí preberajú zodpovednosť za seba i za druhých. Žiakov podporujeme, aby pri vyhľadávaní informácií o zadaných témach využívali internet pod dohľadom svojho vyučujúceho. Pracujeme...Viac...

Masarykova univerzita v Brne (MU)

Masarykova univerzita v Brne (MU) je druhou najväčšou verejnou školou v Českej republike a najvýznamnejšou univerzitou na Morave. Ponúka vysokoškolské vzdelanie ako v tradičných, tak i v novovznikajúcich odboroch a v súčasnosti ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich vysokoškolských inštitúcií v Európe. Momentálne ju tvorí 9 fakúlt, ktoré pozostávajú z viac ako 200 katedier, ústavov a klinických zariadení. Masarykova univerzita ponúka: akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské študijné...Viac...

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o.

Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o. bolo v Českej republike založené v roku 1996 a vypracovalo sa na jedného z popredných dodávateľov širokého spektra vzdelávacích produktov. Nakladateľstvo sa zameriava najmä na vývoj a tvorbu výučbových materiálov pre učiteľov, študentov a členov vedenia školských zariadení. Náš tím je zložený z 20 odborníkov z oblastí vzdelávania a výučby, PR a tvorby publikácií. Naším hlavným cieľom je byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom, ktorý sa zameriava na...Viac...

Materská škola „Čtyřlístek“

Materská škola „Čtyřlístek“ Praha 2, Římská 27 je inštitúcia predškolského vzdelávania založená v roku 1960. Ide o materskú školu rodinného typu zameranú na úzku spoluprácu s rodinou, pohybové aktivity, estetickú výchovu (výtvarnú, hudobnú a keramickú) a na vedenie detí k zdravému životnému štýlu. Na prácu s deťmi používa škôlka počítače a interaktívnu tabuľu a vytvorila taktiež vlastný program založený na osobnostne orientovanom modeli predškolskej výchovy s názvom „Putování časem“. K...Viac...
Share this article: