Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Prieskum, ktorý vykonala OECD a Európska komisia, ukazuje, že predškolské vzdelávanie prináša množstvo výhod, ako napríklad duševnú pohodu dieťaťa, lepšie a vyváženejšie študijné...Viac...
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. bola založená v roku 1999 a čoskoro sa stala popredným hráčom na poli poskytovania dynamicky sa rozvíjajúcich vzdelávacích činností a širokého portfólia produktov a služieb, ktoré aktívne reagujú na požiadavky a...Viac...
VÝSTUPY PROJEKTU GOOD START TO SCHOOL Výstupy projektu jsou dostupné ve čtyřech jazycích (v češtině, slovenštině, maďarštině, angličtině). Mezi mateřské školy v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku bylo distribuováno více než 4 500 tištěných kopií projektových výstupů. Všechny výstupy jsou rovněž...Viac...