A projekt leírása

A kisgyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) az élethosszig tartó tanulás alapja, amely a legtöbb európai országban követendő irányelvként van jelen. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Bizottság által vezetett kutatás elismeri, hogy az ECEC számos előnnyel jár mind szociális, mind gazdasági szempontból: gyermeki jólét növelése, jobb tanulási eredmények, a szegénység csökkenése és hatékonyabb gazdasági fejlődés az egész társadalom számára.

Az OECD 2012-ben ország-irányelvi profilokat állított elő, melyek az ECEC minőségével kapcsolatos kérdésékre összpontosítanak a különböző országokban. Ezek a tanulmányok kulcsfontosságú elemeket javasolnak, s körvonalazzák azokat a területeket, amelyeken a jelenlegi szakpolitikai kezdeményezéseket érdemes továbbgondolni - tekintettel Csehországra, Szlovákiára és Magyarországra, ahol hasonló fejlesztendő területeket azonosítottak. A közös célok az alábbiak:

  • az óvoda-iskola átmenet gördülékennyé tétele
  • a pedagógusok kommunikációs készségeinek javítása, valamint a tananyag hatékony oktatása és terjesztése.

A Good Start to School (GSS) – magyarul Eredményes iskolakezdés - projekt kezeli a fenti fejlesztendő területeket a tervezéstől a megvalósításig, melynek célja a problémás területek értékelésére szolgáló innovatív eszköztár létrehozása. A kulcsfontosságú szellemi terméket az ECEC érintettjei, tanárok és szülők fogják használni, a cél pedig támogatni őket a kitűzött oktatási célok felelősségének megosztásában, valamint elősegíteni az aktív kommunikációt annak érdekében, hogy megteremtsék az egyensúlyt a tantervek tartalmainak különböző elvárásai és a megfelelő óvodai oktatás között.

A három fő célcsoport, akiknek az igényeivel a GSS projekt foglalkozik:

Gyerekek

A gyermekeknek az óvodai nevelés során kell a kulcsfontosságú kompetenciákat elsajátítani: “az általános iskolához, valamint a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek és készségek biztosítják a zökkenőmentes átmenetet az iskolai szintek között” (UNESCO, 2004).

Tanárok

A kutatások igazolják, hogy az ECEC módszert alkalmazó pedagógusok által kezdeményezett tanulás csökkentheti a korai hiányosságokat az írás- és nyelvtudás, valamint a számolás terén. Annak érdekében, hogy növeljék a hatékonyságot, az ECEC tanárainak szüksége van a szülők támogatására. Ennek az oktatásnak az a célja, hogy minden gyermek fejlődjön, jobban figyelembe vegyék az egyéni készségeket és képességeket, illetve hatékonyabb megközelítést nyújtson formálódó személyiségükhöz, figyelembe véve a szociális és gazdasági hátterüket.

Szülők

A szülők óvodai nevelésbe történő hatékony bevonása lehet a kiindulópontja a tanárokkal való sikeres együttműködésnek, ugyanakkor ez azt is eredményezi, hogy a szülőkben megerősödik a gyerekek oktatásával és tanulásával kapcsolatos felelősségtudat. Ez különösen igaz a rossz szociális-gazdasági háttérrel rendelkező szülőkre vagy a migránsokra.

Share this article: