Masaryk Egyetem – Brno

Masaryk Egyetem – Brno

A Brnoban található Masaryk Egyetem a második legnagyobb állami egyetem Csehországban, s a legjelentősebb felsőoktatási intézmény Morvaországban. Az egyetem a hagyományos képzések mellett új tudományterületek kapcsán is kínál tanulási lehetőségeket, mivel intézményünk az egyik leggyorsabban fejlődő edukációs központ Európában. Jelenleg 9 karral és több mint 200 tanszékkel, intézettel rendelkezünk.

A Masaryk Egyetem az alábbiakat kínálja:

 • akkreditált szakok alap-, mester- és doktori képzésekben, kombinált szakok és távoktatásos képzések a pedagógia területén (általános iskolai, középiskolai oktatás, speciális képzések);
 • állami vizsgák mesterdiplomásoknak;
 • az élethosszig tartó tanulás keretében folyamatos tanár-képzéseket biztosít.

A Pedagógiai Kar 1946 őszén alakult a Masaryk Egyetem ötödik karaként. A kar legfőbb célja, hogy elősegítse az oktatás minőségének fejlesztését, a tanárok képzését az iskola-előkészítő, általános- és középiskolai szintjein.

A 2012/2013-as tanévben 6458 hallgató iratkozott be a karra: 4040 az alapképzési szakokra, 2246 mesterképzésre és 172 a doktorira. A kart 23 tanszék alkotja, s 371 egyetemi oktatót és más intézményi dolgozót foglalkoztat, köztük 15 professzort és 59 docenst. 1947 óta összesen 38 768 hallgató diplomázott.

A kutatás és fejlesztés a kar kulcsfontosságú feladata, elsősorban az oktatási-nevelési és pedagógiai területeken, ezek közül is a legfontosabbak az általános pedagógia, a tantárgyoktatás, a speciális, egészségügyi- és életmód-képzések, melyek a multikulturális oktatást is szem előtt tartják.

A kutatásban kari szinten különböző tudományos szakemberek vesznek részt, akik más egyetemekkel és kutatóintézetekkel is együttműködnek. Karunk szoros kapcsolatban van számos minisztériummal és más intézménnyel, mint például: a Belügyminisztérium Menekültügyi Nyilvántartási Osztályával, a brnoi Roma Kultúra Múzeummal, a Lužánky Szabadidőközponttal, a Veronica Ökológiai Intézettel és a Brno Művészetek Házával. Számos kutatásban szoros külföldi együttműködések is vannak.

Ennek keretében a Masaryk Egyetem nagy hangsúlyt fektet a neves nemzetközi egyetemekkel és kutatóintézetekkel való együttműködésre. Az egyetem támogatja a folyamatos nemzetközi tanulmányi tapasztalatcserét és információáramlást az oktatók, a kutatók és a diákok között, biztosítva ezáltal az egyenlő oktatási és kutatási lehetőségeket mindenki számára.

Tevékenységek és tapasztalatok

Karunk legfontosabb tevékenységei az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Kezdő tanárok képzése: a pedagógia területén iskola-előkészítő és általános iskolás szinteken biztosítja karunk a megfelelő képzéseket a kezdő tanárok számára.
 • Kutatás és fejlesztés: karunk 60 K + F projektet valósított meg az oktatás és pedagógia terén, mely számos nemzeti és nemzetközi cég, civil szervezet és egyesület érdeklődését keltette fel partnerként vagy fejlesztőként. Ezekben a pedagógiai kutatás-fejlesztésekben lesz felbecsülhetetlen értéke a GSS-módszertannak.
 • Kiadványok: a kar szakértői több mint 85 cikket és könyvet publikáltak 2015-ben az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás meghatározó nemzeti és nemzetközi kiadványaiban.
 • Monitorozás, értékelés: az oktatás és kutatás minőségének növelése karunk egyik legfontosabb stratégiai eleme, melyet a folyamatos belső és külső monitorozás és értékelés biztosít. A monitorozó- és a minőségbiztosítási rendszer módszertani irányítása a Minőségügyi Központ, a Stratégiai Hivatal és a Kutatási Osztály felelőssége.

A GSS projektben a fejlesztésben fogunk részt venni, valamint végrehajtjuk a projekt hatásainak értékelését, biztosítjuk a tudományos szakértelmet.

Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 617/9, Brno
Czech Republic
http://www.muni.cz/ped/

 • PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Team leader for PedF MU Brno
  • Expert guarantor for early childhood education and care
 • Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Expert guarantor for education of primary school