Fasori Kicsinyek Óvodája

Fasori Kicsinyek Óvodája

A budapesti székhelyű Fasori Kicsinyek Óvodája jelenleg 4, vegyes korosztályú (3-7 éves gyerekek) csoporttal rendelkezik. Óvodánk oktatási programja az angol és német nyelvű tanításon, valamint a magyar hagyomány és népi értékek megőrzésén alapul. A magyar hagyományok és népszokások megőrzése a természetes gyerekkori tevékenységekkel zökkenőmentes átmenetet biztosít az óvodai létből az iskolás évekre. Csapatunk alapvető feladatai: az egészséges életritmus kialakítása, érzelmi és szellemi nevelés, amely a gyerekek fizikai és szellemi szükségleteit elégíti ki.

Az óvoda számos nevelési időn kívüli szabadidős tevékenységeket szervez a gyerekeknek:

Magyar néptánc: célja, hogy felkeltse az óvodás gyerekek érdeklődését a magyar népdalok és népi játékok iránt. A tánc és a zene fontos eszköze a ritmusérzék és a mozgáskoordinációs képességek fejlesztésének. A kezdő és haladó csoportos gyerekeknek hetente foglalkozásokat szervezünk, melyek célja, hogy a gyerekek

 • a játékokon keresztül közelebb kerüljenek a magyar hagyományokhoz;
 • megismerjék a néptánc és a népzene alapvető motívumait;
 • megtanulják a közösséghez tartozás szabályait;
 • megtanuljanak empatikus módon egymáshoz közelíteni.

Sakk: manapság elfogadott tény, hogy a sakkozáshoz szükséges képességek hozzájárulnak, segítik a szellemi fejlődést, így ez az egyik leghatékonyabb pedagógiai eszköz. Ennek érdekében az óvodák minden héten sakk programot szerveznek, melyek:

 • olyan elemző és döntéshozó képességekkel ruházzák fel a gyerekeket, amelyek az életben is hasznukra válnak;
 • olyan sakk kutatásokba invitálják a gyerekeket, melyek segítségével növelhetik az önbizalmukat;
 • segítenek a gyerekeknek a versenyszellem megtanulásában, s versenyzésre ösztönzik őket;
 • olyan komolyabb gondolkodásra sarkallják a gyerekeket, melyekkel képesek lesznek mérlegelni a döntéseik jövőre gyakorolt súlyát és következményeit.

*Mozgáskotta-módszer: a Soros Alapítvány segítségével kifejlesztett Mozgáskotta módszer olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusnak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit.

Tevékenységek és tapasztalatok

Óvodánk fő célkitűzése, hogy megtanítsák a gyerekeknek a szükséges motivációs erőt, mellyel könnyedén integrálódnak a társadalomba. Céljaink elérése érdekében hatékonyan együttműködünk a szülőkkel, s közös programokat szervezünk, hogy bevonjuk őket a gyerekek mindennapi életébe.

Ezzel a projekttel a GSS eszköztár nemzeti szinten történő tesztelésében és validálásában veszünk részt, s ugyancsak segítünk abban, hogy az óvodák országszerte megismerjék a projekt eredményeit.

Fasori Kicsinyek Kindergarten
28. Városligeti fasor, Budapest
Hungary
www.fasorikicsinyek.hu

 • MSc Anikó Schwarczné Maczeovics 
  • Kindergarten teacher in bilingual group
 • MSc Mónika Markó
  • Kindergarten teacher