front

O projektu

Czech

Předškolní vzdělávání je základem pro další učení v životě a v mnoha zemích Evropské unie se stává prioritou. Průzkum, který provedla OECD a Evropská komise, ukazuje, že předškolní vzdělávání přináší celou řadu výhod jako například duševní pohodu dítěte, lepší a vyváženější studijní výsledky a na úrovni celé společnosti potom sociální a ekonomický rozvoj.

Tags: