Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. bylo v České republice založeno roku 1996 a vypracovalo se na jednoho z předních dodavatelů širokého spektra vzdělávacích produktů. Nakladatelství se zaměřuje zejména na vývoj a tvorbu výukových materiálů pro učitele, studenty a členy vedení školských zařízení.

Náš tým se sestává z 20 odborníků z oblasti vzdělávání a výuky, PR a tvorby publikací. Za hlavní cíl si klademe být profesionálním a spolehlivým partnerem, který se zaměřuje na konkrétní potřeby ředitelů škol, učitelů a dalších zaměstnanců ve vzdělávání.

Díky aktivní spolupráci s klíčovými subjekty v oblasti vzdělávání a výuky dosáhlo Nakladatelství Dr. Josef Raabe těchto úspěchů:

 • vydalo více než 400 odborných publikací;
 • disponuje sítí více než 2500 odborníků - autorů, editorů, lektorů a recenzentů;
 • nabízí široké portfolio dlouhodobých vzdělávacích kurzů a akreditovaných programů pro učitele i ředitele škol.

Úzce spolupracujeme s předními odborníky z oblasti vzdělávání, řízení lidských zdrojů a pracovního práva, abychom tak zajistili, že svým zákazníkům vždy dodáme efektivní a na praxi orientované materiály z oboru vedení školských zařízení. Za jeden ze svých hlavních úspěchů dosažených v posledních několika letech považujeme vývoj portfolia výukových materiálů pro pracovníky ve vzdělávání. Nabízíme akreditované programy pro učitele prvního i druhého stupně základních škol, jakož i pro členy vedení školských zařízení. Dále také pořádáme odborné konference a workshopy, a působíme tak jako zprostředkovatelé diskuzí mezi členy vedení školských zařízení a dalšími pracovníky ve školství, které se zabývají nejzásadnějšími otázkami z oblasti vzdělávání jak na národní, tak na evropské úrovni.

Činnosti a zkušenosti

Nakladatelství Dr. Josef Raabe se ve své roli poskytovatele vzdělávacích služeb a odborné a metodické literatury pro učitele a ředitele základních i středních škol v posledních letech stalo lídrem v oboru a preferovaným partnerem pro školy na území České republiky.

Naše společnost každý rok pořádá významnou celonárodní konferenci nazvanou „Vaše škola“, která se zaměřuje na problémy spojené s vedením školských zařízení a na výměnu a sdílení informací týkajících se platné legislativy, manažerských dovedností nezbytných pro ředitele škol a hledání nových zdrojů financování pro školy. Dále také pořádáme množství dlouhodobých vzdělávacích kurzů a workshopů pro ředitele mateřských a základních škol, které se zabývají tématy jako inkluzivní vzdělávání, implementace a řízení projektů, využití informačních technologií ve vzdělávání a inovativní výukové metody.

V rámci tohoto projektu budeme vystupovat coby koordinátor a budeme mít na starost celkové řízení a implementaci činností obsažených v projektu GSS. Naše bohaté zkušenosti s řízením projektů jak na mezinárodní, tak na národní úrovni budiž zárukou, že výstupy projektu budou dodány v čas, ve vysoké kvalitě a při dodržení schváleného rozpočtu.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Radlická 2487/99, Praha
Česká republika
www.raabe.cz

 • Bc. Tomáš Nechanský
  • Vedoucí projektu
 • Mgr. Stanislava Andršová
  • Odborná příprava obsahu
 • Mgr. František Tomášek
  • Odborník na předškolní a základní vzdělávání
 • Mgr. Petr Šimek
  • Technická podpora
 • Helena Bekeová
  • Administrativní podpora