Mateřská škola v Maršovicích

Marsovice Kindergarten

Mateřská škola v Maršovicích byla založena roku 1945. 17. února 1952 byla MŠ slavnostně přemístěna do budovy, ve které předškolní zařízení sídlí dodnes. V současnosti MŠ navštěvuje 52 dětí ve věku od 3 do 6 let. Od 1.1.2003 vystupuje jako samostatný právnický subjekt.

Předností naší MŠ je menší kolektiv dětí, přátelské rodinné prostředí a ideální poloha pro časté výpravy do přírody. 

Denní program je pružný a umožňuje začleňování a adaptaci na momentální situaci dětí ve skupině. Mateřskou školu vedeme způsobem, který děti stimuluje ke hře. Hry, jež hrají, se stávají dílnami, ve kterých se děti učí rozvíjet sebemotivaci prostřednictvím her.

Po dokončení činností se často provádí společné vyhodnocení v kroužku, kde se děti sejdou a zhodnotí, které činnosti jim působily problémy, s kým se jim dobře spolupracovalo, kdo pomáhal či radil apod. Při sdílení zážitků si předávají kamínek či jiný drobný předmět, ostatní děti se tak učí druhému naslouchat. Hodnotící komunitní kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí slovní zásobu a souvislé vyjadřování.

Činnosti a zkušenosti

Náš tým vyvinul několik aktivit, které povzbuzují motivaci dětí rozvíjet se a oblíbit si ruční práce pomocí metod založených na hře. Naše škola dětem nabízí různé aktivity uvnitř i venku, které tvarují jejich motivaci a povzbuzují u nich rozvoj osobnosti. V oblasti environmentální výchovy spolupracujeme také s dalšími organizacemi a s jejich pomocí pořádáme mnoho programů týkajících se přírody. Dále též spolupracujeme se základní školou v Nevelkově.

V oblasti předškolního vzdělávání se zaměřujeme zejména na vyspělost žáků a jejich připravenost na výuku na základní škole. Snažíme se jim začátek školního vzdělávání co nejvíce ulehčit. U dětí, které se ke kolektivu právě připojily, se soustředíme na jejich prvotní adaptaci na nové prostředí.

Zakládáme si zejména na vysoké kvalitě a na otevřené spolupráci s rodiči. Vítáme také spolupráci s dalšími spolky či jednotlivci. Ze všech sil se snažíme vytvořit otevřené prostředí pro společné sdílení zážitků, kde se každý jednotlivec bude cítit příjemně a v bezpečí.

Mateřská škola Maršovice, okr. Benešov

Maršovice 70, okr. Benešov

http://www.mestysmarsovice.cz/

  • Bc. Miroslava Strakatá
    • Ředitelka mateřské školy
  • Andrea Křížková, DiS.
    • Učitelka mateřské školy