Mateřská škola Čtyřlístek

Mateřská škola Čtyřlístek

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Praha 2, Římská 27 je instituce předškolního vzdělávání založená roku 1960. Jedná se o mateřskou školku rodinného typu zaměřenou na úzkou spolupráci s rodinou, pohybové aktivity, estetickou výchovu (výtvarnou, hudební a keramickou) a na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. Pro práci s dětmi používá školka počítače a interaktivní tabuli a vytvořila také vlastní program založený na osobnostně orientovaném modelu předškolní výchovy s názvem „Putování časem.“ K dispozici máme 3 učebny s celkovou kapacitou 65 dětí. V každé třídě je zhruba 24 dětí.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

 • výlety do přírody (v zimě též pobyt na horách s lyžařským výcvikem);
 • návštěvy divadla, celodenní a půldenní výlety;
 • studijní exkurze;
 • pořádání oslav nejrůznějších svátků;
 • hry pro rodiče s dětmi, jarní a podzimní zahradní party pro rodiče a děti s grilováním a dalšími aktivitami dle školního programu a aktuální nabídky.

Činnosti a zkušenosti

 • Keramické a pracovní činnosti: tvořivé modelování rozvíjí jemnou motoriku, trpělivost a samostatnost, povzbuzuje představivost a zvyšuje sebevědomí. Děti se naučí různé techniky modelování a úpravy povrchu keramických výrobků;
 • chytré ruce: cílem činnosti je představit dětem nejrůznější metody práce s různými materiály. Děti dostanou příležitost vyzkoušet si několik technik, jež rozvíjejí jejich pohybové a vizuální dovednosti;
 • zábavný hudební program pro děti, který kombinuje procvičování intonace a rytmu se základními složkami hudební teorie. Prostřednictvím hry se děti učí o světě hudby a naučí se lidové i současné písničky a básničky. Vyzkouší si také hru na nejrůznější hudební nástroje (dřívka, bubínky, drumbeny, xylofon).

V rámci projektu GSS se v rámci vývojové fáze budeme podílet na tvorbě výstupů projektu, ale naší hlavní rolí bude testování a potvrzení účinnosti inovativního modelu komunikace prostřednictvím zapojení učitelů, rodičů a dětí, čímž poskytneme pro výsledky projektu důležitou zpětnou vazbu. Jakmile projekt doběhne, budeme též sloužit jako šiřitelé jeho výstupů a zajistíme, aby naši učitelé, kteří se stanou proškolenými školiteli, poskytli vedení svým kolegům z přidružených institucí předškolního vzdělávání, které naučí model GSS používat.

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2
Římská 27, Praha

http://www.ctyrlistek.biz/

 • PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.
  • Ředitelka mateřské školy
  • Předsedkyně Českého výboru OMEP
 • Dana Beritová
  • Učitelka mateřské školy