Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Společnost Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. byla založena roku 1999 a brzy se stala předním hráčem na poli poskytování dynamicky se vyvíjejících vzdělávacích činností a širokého portfolia produktů a služeb, které aktivně reagují na požadavky a poznatky současných a budoucích vedoucích zaměstnanců školských zařízení a na digitalizaci trhu.

Naším cílem je zlepšit celkovou kvalitu slovenského vzdělávacího systému v oblasti výuky, didaktiky a též podnikatelských projektů. Specializujeme se na vývoj učebnic a příruček pro ředitele škol, učitele a další zaměstnance ve školství. Společnost pořádá vzdělávací workshopy pro učitele akreditované Ministerstvem školství SR.

Společnost Dr. Josef Raabe Slovensko spolupracuje s mnoha státními vzdělávacími institucemi, jakou je například Metodicko-pedagogické centrum, které se zabývá postgraduálním vzděláváním učitelů ve spolupráci se Státním pedagogickým institutem, který zodpovídá za vzdělávací programy a standardy na slovenských školách.

Zde jsou klíčové oblasti a činnosti, kterým se v rámci výzkumu věnujeme:

 • vývoj produktů pro ředitele škol;
 • metodické a didaktické materiály pro učitele základních a středních škol;
 • metodické materiály pro učitele mateřských školek;
 • vzdělávací akce pro učitele a ředitele škol;
 • ročně uspořádáme 3 konference za účasti zahraničních přednášejících.

Účastnili jsme se též klíčového národního projektu nazvaného „Komplexní poradenský systém pro prevenci a ovlivňování sociálně patologických fenoménů ve školním prostředí,“ který proběhl ve spolupráci s Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu a jedním z předních slovenských výzkumných ústavů, Výzkumným ústavem dětské psychologie a patopsychologie.

Činnosti a zkušenosti

Posláním společnosti Dr. Josef Raabe Slovensko je podporovat rozvoj vzdělávacího systému. Společnost, která je součástí nadnárodní skupiny KLETT, v průběhu 16 let úspěšně spolupracovala s různými organizacemi z oboru vzdělávání z celé Evropy. Dnes je společnost Dr. Josef Raabe Slovensko největším odborným nakladatelstvím v oblasti vzdělávání na Slovensku. Společnosti se podařilo rozvinout aktivní síť kontaktů s národními odborníky na oblast předškolního vzdělávání včetně těch z řad vládních organizací (Ministerstvo školství, Státní pedagogický ústav atd.). Společnost Dr. Josef Raabe Slovensko má bohaté a dlouholeté zkušenosti s pořádáním odborných konferencí a jiných vzdělávacích akcí pro učitele, což poskytuje záruku úspěšného uspořádání mezinárodních konferencí v rámci projektu.

Společnost se v posledních letech ukázala jako spolehlivý poskytovatel vzdělávacích služeb a odborné a metodické literatury pro učitele a ředitele základních a středních škol. Navázala též pevné vztahy s mnoha školami na Slovensku a celou sítí mezinárodních partnerů.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12–14, 811 08 Bratislava

Slovensko
www.raabe.sk

 • Mgr. Mária Zelenková
  • Řízení a koordinace projektu na Slovensku
 • Mgr. Lucia Sochová
  • Odbornice na předškolní vzdělání a základní školy