6. dubna 2016: NEWSLETTER č. 1

KDO JSME?

Do rukou se Vám dostává první ze sedmi newsletterů projektu Good Start to School, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Mezi našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

 

CO DĚLÁME?

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit úroveň předškolního vzdělávání. Toho bychom chtěli dosáhnout zejména zlepšením komunikace mezi školou a rodinou a usnadněním přechodu z MŠ na ZŠ. Jak název projektu napovídá, naším úkolem je připravit dětem co možná nejlepší začátek na základní škole. Jak bychom toho chtěli dosáhnout, napoví popis jednotlivých výstupů našeho projektu. Těmi hlavními výstupy jsou metodická příručka pro pedagogy, praktická příručka pro rodiče a evaluační karta dítěte.

Evaluační karta dítěte je pedagogův hodnotící nástroj, kterým může hodnotit jak jedno dítě, tak potažmo celou třídu v MŠ. Karta obsahuje několik vybraných oblastí, které se vztahují k vývoji a výchově dítěte v MŠ. V ideálním případě bude mít každé dítě svou kartu, která jej bude provázet od začátku MŠ až do 1. třídy na ZŠ. Nejenže jakýkoliv pedagog MŠ bude mít přehled, jak si dítě stojí v nejrůznějších oblastech vývoje, ale i pedagog ZŠ bude mít při nástupu dítěte do 1. třídy a poté v průběhu prvního roku jednak přehled o tom, jak se dítě doposud vyvíjí, tak možnosti zaměřit se na potřebné oblasti podpory. Takové údaje mohou pomoci rozhodnout například o odkladu nástupu školní docházky, či o předčasném nástupu dostatečně zralého dítěte do 1. třídy ZŠ.

Metodická příručka pro učitele bude mít dva hlavní cíle. Prvním z nich bude seznámit pedagogy s evaluační kartou, jejími výhodami a funkčností a druhý, jak již bylo zmíněno, bude pomoc pedagogům při zlepšování komunikace mezi nimi a rodiči. Častokrát se totiž stává, že očekávání pedagogů a rodičů od vzdělávacího procesu jsou velmi rozdílná. Příručka bude obsahovat například ukázky dobré praxe, již ověřené aktivity pořádané ve spolupráci s rodiči, při kterých se obě strany lépe poznávají, což zajisté ulehčí i budoucí komunikaci.

Praktická příručka pro rodiče bude mít podobný úkol, a sice seznámit rodiče s evaluační kartou, potažmo potřebou vést si záznamy o vývoji dítěte, které se budou dát využít jak v MŠ, tak v ZŠ. Stejně jako příručka pro učitele bude nabízet tipy a nápady pro zlepšení komunikace.

 

CO SE NÁM DOPOSUD PODAŘILO?

Začátkem tohoto roku jsme spustili webové stránky projektu Good Start to School, které jsou dostupné ve čtyřech jazykových verzích. Na stránkách najdete kromě popisu projektu a výstupů také informace o jednotlivých partnerech. Neleníme ani na sociální síti, a proto nás můžete sledovat a lajkovat na Facebooku, kam umisťujeme novinky týkající se našeho projektu.

Naleznete zde i fotky z našeho prvního projektového setkání, které se konalo v Bratislavě na půdě MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského. Ani zde, v našem prvním newsletteru, nemůžeme opomenout možnost ještě jednou poděkovat pořádající škole za organizaci. Během tohoto dvoudenního setkání došlo na představení jednotlivých partnerů a v diskuzi zúčastněných byly položeny základy pro koncepty projektových výstupů, které následně vypracovaly doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. a PhDr. Zora Syslová, Ph.D. z Masarykovy univerzity.

 

NA ČEM MOMENTÁLNĚ PRACUJEME?

V těchto dnech všechny partnerské školy analyzují zmíněné koncepty příruček a evaluační karty a připravují soubor ověřených příkladů dobré praxe, který se následně objeví v příručkách. V posledním týdnu v dubnu se odehraje druhé mezinárodní projektové setkání, tentokrát v Brně, během něhož proběhnou diskuze nad další podobou projektových výstupů. Pořádajícím partnerem je Masarykova univerzita.

V rámci tohoto setkání nakladatelství Raabe ve spolupráci s Katedrou primární pedagogiky a při příležitosti oslav 70. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsme naplánovali mezinárodní konferenci s názvem Z MATEŘINKY DO ŠKOLY. Konference se zaměří na projektová témata, jimiž jsou přechod z MŠ na ZŠ a komunikace mezi školou a rodinou. Vedle představení projektu a jeho výstupů jednou z autorek, doc. Mgr. Janou Kratochvílovou, Ph.D., vystoupí i zahraniční mluvčí, a sice doc. PhDr. Zuzana Petrová, Ph.D., ze Slovenska (členka týmu, který se podílel na přípravě ŠVP pro mateřské školy na Slovensku) a paní Viola Szent-Gály z Maďarska (přední odbornice na předškolní vzdělávání). Krom jmenovaných zazní vystoupení dvou našich partnerů, kteří budou hovořit o tom, jak funguje přechod z MŠ na ZŠ, pokud jsou obě školy součástí jedné instituce. Aby toho nebylo málo, v odpoledním programu na účastníky čeká trojice workshopů, tedy prakticky zaměřených seminářů. Více informací a celý program najdete na stránkách konference Z MATEŘINKY DO ŠKOLY.

 

CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI ČEKÁ?

Jak již bylo zmíněno, v nejbližší době nás čeká projektové setkání a velká mezinárodní konference. Jakmile na setkání dohodneme další kroky ohledně projektových výstupů, pustíme se do první fáze testování a evaluace našich příruček a evaluační karty. To a další informace můžete čekat v dalším newsletteru.

 

KDE NAJDETE VÍCE INFORMACÍ?

Pokud Vás projekt Good Start to School zaujal, pročtěte si webové stránky a navštivte náš Facebook. Budeme rádi, pokud se zaregistrujete na projektových stránkách a informace či celý newsletter předáte svým známým a kolegům. V případě, že byste měli otázky, na které jste nikde nenalezli odpověď, můžete kontaktovat vedoucího projektu:

Tomáš Nechanský

 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali přečtení těchto informací!

Share this article: 
Czech