30. ŘÍJNA 2017: NEWSLETTER Č. 5

Do rukou se Vám dostává pátý newsletter projektu Good Start to School (GSS), který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně, MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Díky usilovné práci všech partnerských organizací jsme dosáhli velkého pokroku ve vývoji výstupů  projektu GSS, které napomáhají sociálně emočnímu rozvoji dítěte v MŠ po celou dobu jeho docházky do mateřské školy a umožňují lepší komunikaci mateřské školy s rodiči. Všechny výstupy mají nyní k dispozici mateřské školy v jednotlivých partnerských zemích a intenzivně s nimi pracují.

TŘETÍ VERZE VÝSTUPŮ PROJEKTU JE NA SVĚTĚ.

V prázdninových měsících jsme dokončili třetí verzi výstupů. Všechny publikace dostaly novou, již definitivní grafickou podobu. Jsou atraktivní, přehledné, doplněné obrazovým materiálem a přizpůsobené tomu, aby se s nimi učitelkám MŠ i rodičům dobře pracovalo. V září jsme publikace vytiskli a všechny jazykové verze hned putovaly do partnerských mateřských škol, aby s nimi pedagogové ihned mohli pracovat. Mnoho dalších exemplářů bylo rozšířeno jak ostatním partnerským organizacím, tak celé řadě dalších zájemců o náš projekt.

CO SE VE VÝSTUPECH ZMĚNILO?

Evaluační a diagnostický nástroj PREDICT získal zcela nový vzhled, je praktičtěji zpracován a poskytuje dostatek prostoru pro záznam informací o dítěti po celou dobu docházky do MŠ. 

METODIKA PRO UČITELE názorně ukazuje, jak pracovat s PREDICTEM v jeho tištěné i elektronické podobě, přináší více informací o diagnostických metodách v MŠ včetně praktických ukázek ve formě příloh a obrazové materiály.

PŘÍRUČKA PRO RODIČE jasně a srozumitelně představuje rodičům, jak učitelé v MŠ s dětmi pracují na jejich sociálně-emočním rozvoji prostřednictvím nástroje PREDICT a jak je prospěšná spolupráce a kvalitní komunikace mateřské školy s rodiči pro rozvoj dítěte.

KDO VŠECHNO PRACUJE S VÝSTUPY PROJEKTU GSS?

Partnerské mateřské školy

Nové verze výstupů projektu se jako první dostaly do rukou učitelek partnerských mateřských škol v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku. Testovací fáze bude probíhat až do začátku prosince 2017. Do testování jsou zahrnuty děti všech věkových kategorií. Učitelé mají možnost zhodnotit posun v kvalitě zpracování a svá hodnocení prezentovat na mezinárodním projektovém setkání na začátku prosince.

Pomáhají i další mateřské školy

Třetí verze výstupů projektu distribuujeme také do dalších mateřských škol. V tuto chvíli má PREDICT, Metodiku pro učitele i Příručku pro rodiče k dispozici více než 380 dalších mateřských škol, z nicže celá řada projevila sama zájem o seznámení s výstupy projektu GSS. Těšíme se na jejich zpětnou vazbu. Připomínky, které ze strany mateřských škol vzejdou, budou zohledněny při vytvoření konečné podoby výstupů. Velmi si vážíme zájmu těchto MŠ o výstupy vyvíjené v rámci projektu GSS a děkujeme jim.

A STÁLE MLUVÍME O PROJEKTU GSS

Máme se čím pochlubit, proto stále více seznamujeme veřejnost se zájmem o předškolní vzdělávání s výstupy projektu a jejich využitím. Kde například zazněly informace o projektu?

  • Na odborných seminářích pořádaných ve všech  partnerských zemích pro učitele a ředitele MŠ.
  • Při dalších projektech, do nichž jsou zapojeny mateřské školy z partnerských zemí.
  • Při vzdělávacích seminářích Škôlkar, kterých se v deseti slovenských městech zúčastnilo celkem 300 učitelek a ředitelek mateřských škol.
  • Na oslavě 25 let výročí maďarské pobočky nakladatelství Josef Raabe, kde se s výstupy projektu GSS seznámilo více než 400 učitelů a ředitelů škol, expertů na vzdělávání i strategických partnerů.
  • Projekt GSS a jeho výstupy propagujeme i při publikační činnosti učitelů a ředitelů partnerských mateřských škol.

Co nás čeká v dalším období?

V prosinci se všichni partneři setkají na posledním mezinárodním setkání v Praze. Cílem bude především zhodnotit poslední testovací fázi výstupů projektu GSS, odsouhlasit případné změny do konečné verze výstupů a vytvořit strategii pro další šíření informací o projektu GSS. Důležité bude také naplánování tří mezinárodních konferencí ve všech zúčastněných partnerských zemích. Na konferencích bude projekt GSS a jeho výstupy představen široké učitelské veřejnosti i odborníkům na oblast předškolního vzdělávání.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt Good Start to School se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám všem hezký podzim! 

Share this article: 
Czech