27. ČERVNA 2018: NEWSLETTER č. 7

Do rukou se Vám dostává poslední, sedmý newsletter projektu Good Start to School (GSS), který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně, MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Na konci června 2018 skončí po 33 měsících projekt Good Start to School. Jeho cílem bylo:

  • pomáhat sociálně emočnímu rozvoji dítěte v MŠ po celou dobu jeho docházky do mateřské školy;
  • usnadnit přechod dítěte z mateřské školy do školy základní;
  • podpořit komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči.

Díky projektu vznikly kvalitní výstupy, které jsou určeny především učitelům mateřských škol. V současnosti probíhá poslední fáze propagace projektu a šíření závěrečných verzí projektových výstupů. Plánujeme také, jak budeme projektové výstupy dále propagovat.

VÝSTUPY PROJEKTU GOOD START TO SCHOOL.

Výstupy projektu jsou dostupné ve čtyřech jazycích (v češtině, slovenštině, maďarštině, angličtině). Mezi mateřské školy v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku bylo distribuováno více než 4 500 tištěných kopií projektových výstupů. Všechny výstupy jsou rovněž zdarma ke stažení na projektových webových stránkách http://www.goodstarttoschool.eu v sekci “Výstupy projektu“.

PREDICT

Diagnostický a evaluační nástroj je určen pro průběžné zaznamenávání a vyhodnocování učebních pokroků dítěte v MŠ, respektive rozvoje jeho klíčových kompetencí. Odpovídá praktickým požadavkům sledování a záznamu po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Výsledky hodnocení dítěte je možné zaznamenávat flexibilně, v souladu s preferencí každého jednotlivého učitele.

METODIKA PRO UČITELE

Příručka pro učitele mateřských škol přináší informace o diagnostickém a evaluačním nástroji PREDICT, včetně instrukcí jak s PREDICTEM pracovat v jeho tištěné i elektronické podobě. Publikace učitele seznamuje s diagnostickými metodami používanými v MŠ, věnuje se komunikaci mateřské školy s rodiči a přináší četné příklady z praxe i praktické ukázky ve formě příloh.

PŘÍRUČKA PRO RODIČE

Průvodce hodnocením rozvoje dítěte jasně a srozumitelně představuje rodičům, jak učitelé v MŠ s dětmi pracují na jejich sociálně-emočním rozvoji prostřednictvím nástroje PREDICT a jak je pro rozvoj dítěte prospěšná spolupráce a kvalitní komunikace mateřské školy s rodiči.

ELEKTRONICKÁ FORMA NÁSTROJE PREDICT

Elektronická verze evaluačního a diagnostického nástroje PREDICT umožňuje jednoduše vizualizovat výsledky měření a velmi přehledně prezentovat jak výsledky pro jednotlivé dítě, tak pro celou třídu ve formátu Excel. Vizualizace výsledků je efektivním nástrojem při rozhovoru učitele s rodičem dítěte nebo při konzultačních hodinách.

 

MEZINÁRODNÍ DISEMINAČNÍ KONFERENCE

V závěru projektu proběhly tři mezinárodní diseminační konference, jejichž cílem bylo seznámit zainteresovanou (nejen) učitelskou veřejnost s projektem GSS a jeho závěrečnými výstupy. Konferencí se zúčastnilo více než 400 návštěvníků, které čekalo:

  • Představení projektu Good Start to School
  • Podrobné představení projektových výstupů
  • Zkušenosti s nástrojem GSS z pohledu učitele MŠ
  • Přestavení elektronické verze PREDICTU a jejích výhod

V průběhu konferenčních workshopů se pak účastníci mohli dozvědět:

  • Jak používat výstupy projektu GSS v praxi
  • Jak pracovat s elektronickou verzí nástroje PREDICT

Projektové konference proběhly v Praze a 17.4. 2018, v Budapešti 17.5.2018 a v Senci 7.-8.6. 2018. Vystoupení všech řečníků z řad partnerských organizací i koordinátora vyvolala zájem návštěvníků. Mateřské školy zaujaly naše projektové výstupy a plánují jejich využívání v praxi. Jsme rádi, že se nám cíle projektových konferencí podařilo dosáhnout.

Co je před námi?

Projekt je u svého konce. Jaká je jeho další budoucnost? Výstupy budou zdarma ke stažení v elektronické podobě na projektových stránkách i na platformě Erasmus+. Budeme velmi rádi, pokud projektové výstupy bude využívat co nejvíce mateřských škol. Plánujeme i nadále projekt a jeho výstupy propagovat při přednáškách, seminářích i dalších aktivitách, kde se setkáváme s učiteli mateřských škol. Všem uživatelům přejeme, aby se jim PREDCT, Metodika pro učitele a Příručka pro rodiče staly opravdovou oporou a inspirací.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt Good Start to School se prezentuje:

Využijte naše výstupy a dejte nám zpětnou vazbu, jak se Vám s projektovými výstupy pracuje!

Přejeme Vám všem krásné letní dny!

Share this article: 
Czech