26. ČERVNA 2017: NEWSLETTER Č. 4

Do rukou se Vám dostává čtvrtý newsletter projektu Good Start to School (GSS), který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně, MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

 

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Výstupy projektu GSS pomáhají sociálně emočnímu rozvoji dítěte v MŠ po celou dobu jeho docházky do školky, s akcentem na snadný přestup do základní školy. Umožňují také lepší komunikaci mateřské školy s rodiči, kteří tak spolu s učiteli mohou sledovat pokroky svého dítěte.

Vznik další verze výstupů projektu

V současné době vzniká na základě předchozího hodnocení další verze výstupů. Jaké budou výstupy projektu GSS?

  • PREDICT – evaluační arch dítěte:

Svou podobou bude odpovídat praktickým požadavkům, aby co nejlépe sloužil po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Umožní také flexibilnější záznam hodnocení dítěte, v souladu s preferencí každého jednotlivého učitele.

  • METODIKA PRO UČITELE a PŘÍRUČKA PRO RODIČE:

Posílí se propojení s praxí, včetně doplnění praktických ukázek a obrazového materiálu, jako jsou například názorné ukázky portfolií dokumentující rozvoj dítěte.

Testování výstupů projektu GSS

Predict a učitelé

Učitelé partnerských mateřských škol v současnosti pokračují v testování výstupů a hodnocení sociálně emočního vývoje dětí pomocí evaluačního archu PREDICT. Diskutují mezi sebou o PREDICTu a o jeho postavení v rámci používaných diagnostických materiálů. Učitelé také ve větší míře pracují s elektronickou verzí výstupu, která mimo jiné umožňuje sledovat záznam celé třídy napříč sledovanými oblastmi a identifikovat tak oblasti, které je třeba více rozvíjet. V jedné z partnerských škol právě tyto výsledky v elektronické formě, a tedy poskytující srovnání s výsledky celé třídy, pomohly při rozhodování rodičů o odkladu školní docházky.

Predict a rodiče

Partnerské mateřské školy i nadále seznamují rodiče dětí s hodnocením dětí pomocí nástroje PREDICT i s nástrojem samotným. O výstupech s rodiči nejvíce hovoří na třídních schůzkách, kde vysvětlují, jak hodnocení sociálně emočního vývoje probíhá a co přináší. Ze zpětné vazby, kterou jsme získali od partnerských školek, vyplývá, že rodiče hodnotí evaluační nástroj PREDICT jako přínosný. Oceňují především možnost lépe sledovat rozvoj svého dítěte a díky PREDICTu definovat oblasti, které je třeba v rámci sociálně emočního vývoje více rozvíjet. V neposlední řadě přispívá PREDICT i k lepšímu ocenění práce učitelů z pohledu rodičů.

Učitelé partnerských mateřských škol začali seznamovat s výstupy projektu GSS také rodiče dětí, které do partnerských mateřských škol teprve nastupují. Tak byl projekt představen například rodičům v MŠ Maršovice v rámci dne otevřených dveří, nebo pak při zápisu nových dětí v MŠ Vřesinská v Plzni. Partnerství v projektu GSS pak všem rodičům připomínají plakáty umístěné v rodičům přístupných místech partnerských mateřských škol.

 

A DÁLE MLUVÍME O GSS…

Při všech vhodných příležitostech seznamujeme učitelskou veřejnost s naším projektem a jeho dosavadním vývojem. V MŠ Maršovice se tak na konci dubna o GSS dozvěděli účastníci setkání ředitelek mateřských škol se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. I když cílem tohoto setkání bylo především prodiskutování legislativních i ekonomických témat, ředitelka MŠ Maršovice Miroslava Strakatá představila projekt GSS zástupcům ministerstva a ty projekt zaujal.

Projekt GSS byl také prezentován na vzdělávacích seminářích RAABE „Školní zralost, školní připravenost a jak na ně“ nebo na seminářích, kde vystupovali učitelé z partnerských mateřských škol. Řada účastníků projevila o evaluační nástroj PREDICT zájem, poněvadž nedisponují diagnostikou v oblasti sociálně-emočního vývoje. Učitelé ocenili zejména zaměření na hodnocení sociálně emoční stránky dítěte, kterou řada z nich vnímá jako podceňovanou a která se podle jejich názoru někdy upozaďuje ve srovnání s hodnocením například kognitivních dovedností. Řada z takto oslovených učitelů pak projevila zájem o účast při testování přepracovaných výstupů projektu GSS.

 

CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍM OBDOBÍ?

I když jsou prázdniny na dohled, účastníky projektu GSS žádné lenošení nečeká. Přes léto máme za úkol připravit všechny výstupy pro další etapu testování. Po zapracování všech změn tedy budou výstupy přeloženy do jazyků všech partnerských organizací, výstupy budou vysázeny v novém grafickém stylu a budou vytištěny v dostatečném množství, které umožní rozsáhlé testování v širším spektru. Na výstupy se tak mohou těšit nejen dosavadní, do projektu zapojené mateřské školy, ale také desítky dalších mateřských škol, které o testování projevily zájem.

 

KDE SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT

Projekt Good Start to School se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám všem krásné prázdniny, povedenou dovolenou a příjemné léto! 

Share this article: 
Czech