26. ÚNORA 2018: NEWSLETTER č. 6

Do rukou se Vám dostává šestý newsletter projektu Good Start to School (GSS), který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně, MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Projekt se blíží do své konečné etapy. Výstupy jsou téměř hotové, plánujeme mezinárodní diseminační konference. Také se soustředíme na prezentaci projektu na úrovni projektových zemí a chceme seznámit s výsledkem Good Start to School i vzdělávací instituce v neprojektových evropských zemích.

POSLEDNÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ.

Není to tak dlouho, co se  všichni projektoví partneři sešli poprvé. Čas utekl jako voda a na konci roku 2017 se všichni účastníci projektu Good Start to School sešli setkání posledním, tentokrát v Praze. Mezinárodní projektové setkání proběhlo v přátelské atmosféře a podařilo se naplnit všechny body nabitého pracovního programu. Co vše jsme zvládli?

  • Prodiskutovat a odsouhlasit finální podobu projektových výstupů
  • Naplánovat všechny tři mezinárodní diseminační konference, a to jak z hlediska programu, tak z hlediska jejich organizace
  • Vytvořit návrh plánu diseminace a udržitelnosti projektu do dalších let

VÝSTUPY PROJEKTU GOOD START TO SCHOOL.

Po intenzivní etapě testování třetí verze výstupů projektu GSS se PREDICT (evaluační a diagnostický nástroj), Metodika pro učitele i Příručka pro rodiče dočkaly konečné podoby. Finální verze projektových výstupů, jejichž cílem je pomáhat sociálně emočnímu rozvoji dítěte v MŠ po celou dobu jeho docházky do mateřské školy a umožnit lepší komunikaci mateřské školy s rodiči, budou v nejbližší době přeloženy do všech projektových jazyků. Do konce března tedy budeme mít výstupy ve své konečné podobě v češtině, slovenštině, maďarštině i angličtině.

Predict, Metodika pro učitele a Příručka pro rodiče budou distribuovány v počtu více než 4500 kopií ve všech projektových zemích do mateřských škol i dalším zájemcům. 

KDO VŠECHNO UŽ VÍ O PROJEKTU GSS?

S výstupy GSS se seznamují nejen mateřské školy, ale rovněž experti na vzdělávání ve všech projektových zemích. Zájemci o tištěné výstupy budou zařazeni mezi adresáty volně šířených tištěných výstupů tak, aby každý z nich měl možnost s PREDICTem pracovat.

Kdo všechno byl v posledních čtyřech měsících informován o projektu GSS?

  • Více než 100 učitelů participujících na projektu OP VVV "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání", jehož se účastní 5 pedagogických fakult z celé České republiky.
  • 100 učitelů, kteří jsou zapojeni do programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Brně, Liberci a Novém Jičíně (CZ).
  • 120 ředitelů základních škol účastnících se setkání pořádaného Asociací ředitelů základních škol v listopadu 2017 (CZ).
  • Učitelé a ředitelé MŠ účastnících se odborných seminářů v rámci Středočeského kraje.
  • Ředitelé mateřských a základních škol Plzeňského kraje (CZ) na svých setkáních se zřizovateli.
  • Účastníci konferencí na Slovensku: „Materská škola je pre všetky deti“ organizované OMEP v Košicích v listopadu 2017, „Škola 2017/2018“ pořádané v listopadu 2017 nakladatelstvím Raabe SK v Bratislavě, „Expresívne terapie vo vedách o človeku“ pořádané Katolickou univerzitou v Ružomberku v lednu 2018.
  • Návštěvníci konferencí v ČR: „Dyskorunka“ v Praze (listopad 2017), veletrhu „Jak na společné vzdělávání“ v Ústí nad Labem (listopad 2017), „Festival pedagogické inspirace“ v Praze (listopad 2017).

Co je před námi?

Čekají nás poslední čtyři projektové měsíce. Během nich dokončíme všechny výstupy, budeme je distribuovat zájemcům a i nadále budeme seznamovat širokou pedagogickou veřejnost i odborníky na vzdělávání s výsledky našeho projektu GSS. Všechny projektové partnery, včetně autorek výstupů,  můžete osobně potkat na některé z mezinárodních diseminačních konferencí, které se konají v Praze 17.4.2018, v Budapešti 17.5. 2018 či v Senci 7.-8.6.2018. Těšíme se na případně setkání s Vámi.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt Good Start to School se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám všem krásné předjarní dny!

Share this article: 
Czech