25. dubna 2017: NEWSLETTER č. 3

Do rukou se Vám dostává třetí newsletter projektu Good Start to School (GSS), který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko. Našimi partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně, MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň Božkov, MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Výstupy projektu GSS pomáhají sociálně emočnímu rozvoji dítěte v MŠ po celou dobu jeho docházky do školky, s akcentem na snadný přestup do základní školy. Umožňují také lepší komunikaci mateřské školy s rodiči, kteří tak spolu s učiteli mohou sledovat pokroky svého dítěte.

V minulých měsících partnerské mateřské školy důkladně testovaly výstupy projektu GSS, kterými jsou:

  • PREDICT – evaluační arch dítěte,
  • Metodická příručka pro učitele,
  • Praktická příručka pro rodiče.

A protože všechny zúčastněné mateřské školy již nashromáždily dostatek zkušeností a podkladů k evaluaci výstupů, sešli jsme se na několikadenním setkání, abychom vše důkladně zhodnotili.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ V BUDAPEŠTI

Na konci března jsme strávili šest dní v Budapešti na mezinárodním setkání. Hlavním cílem bylo interní zhodnocení dosavadního průběhu projektu, společné sdílení zkušeností při testování PREDICTu, Metodické příručky pro učitele a Praktické příručky pro rodiče stejně jako stanovení dalšího směru vývoje všech výstupů.

Co vše jsme zvládli?

  • Každá partnerská organizace shrnula své zkušenosti s výstupy a provedla podrobné hodnocení.
  • Ke zhodnocení se vždy vyjádřily autorky z brněnské Masarykovy univerzity, doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., a PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Při workshopech naplněných společným úsilím o precizaci a dokončení výstupů jsme společně stanovili potřebné změny v PREDICTu i v obou příručkách.
  • Navrhli jsme oblasti, které je ještě třeba rozšířit, jako například názorné příklady z praxe nebo pasáže s názorným komentářem elektronické verze PREDICTu, která je uživatelsky jednoduchá a zároveň velmi efektivně umožnuje srovnat výsledky celé třídy.
  • S autorkami výstupů jsme navržené změny prodiskutovali a společně odsouhlasili.

Co řekli o setkání učitelé partnerských MŠ?

„Pri rokovaní sme našli niekoľko inšpirujúcich nápadov práce s deťmi, rodičmi, ktoré prezentovali kolegyne z Maďarska a Čiech a hlbšie sme pochopili rozdiely medzi vzdelávacími štátnymi programami pre MŠ v SR, HU a ČR.“ (MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského, Bratislava)

„Prezentace a sdílení zkušeností s kolegyněmi přineslo nová témata k diskuzi a podněty pro práci.“ (MŠ a ZŠ Plzeň Božkov)

Pracovní a vzdělávací setkání významně obohatila návštěva naší partnerské mateřské školy Fasori Kicsinyek.

  • Viděli jsme práci učitelek v předškolním vzdělávání a porovnali ji s metodami práce v Čechách a na Slovensku. Překvapením byla i možnost sledování práce speciálního pedagoga s malou skupinkou dětí, která je běžnou součástí předškolního vzdělávání v Maďarsku.
  • V průběhu návštěvy jsme měli možnost nahlédnout do diagnostických a evaluačních materiálů MŠ Fasori a porovnat je i s nově vznikajícími výstupy projektu GSS.

Jak se líbilo v maďarské školce účastníkům setkání?

„Stretnutie malo príjemnú priateľskú atmosféru, ktorú obohatila návšteva v škôlkach v Budapešti. Hlbšie sme mohli pochopiť priamo v priestoroch materskej školy, ako prebieha pobyt dieťaťa v MŠ… Je to upokojujúcejšie a menej stresujúcejšie pre učiteľky a určite aj pre deti, lebo spolu s učiteľkou pracujú so skupinou detí aj ďalšie vychovávateľky – „dájky“. Inšpirujúce pre nás boli postupné nástupy jednotlivých zamestnancov na smeny a ich postupné ukončenie pracovnej smeny počas dňa.“ (MŠ a ZŠ Jana Amose Komenského, Bratislava)

„Překvapilo mě běžné zapojení odborných pracovníků, jako jsou psycholog, logoped a speciální pedagog, do každodenní práce s dětmi.“ (MŠ a ZŠ Plzeň Božkov)

Výstupy projektu GSS nezůstávají pod pokličkou

S nástrojem PREDICT a dalšími výstupy se začíná seznamovat širší učitelská veřejnost. V Čechách se článek o PREDICTu a dalších výstupech probojoval na titulní stránku Učitelských novin (č.16., 2017), s výstupy projektu jsou seznamovány ředitelky a učitelky mateřských škol, které se účastní vzdělávacích seminářů RAABE nebo vzdělávacích akcí, kde vystupují ředitelky partnerských MŠ z projektu GSS. Reakce jsou velmi pozitivní a motivují nás k usilovné práci na dalším vývoji a testování.

Co nás čeká v dalším období?

Do konce června autorky přepracují všechny výstupy v souladu s tím, co vzniklo společným konsensem na mezinárodním setkání v Budapešti. Paralelně s tím pracují partnerské mateřské školy na testování nástroje PREDICT.

Po letních prázdninách budeme mít připravené výstupy ve všech jazycích a začne testování nové verze všech výstupů. Do něj již budou zapojeny jak stávající, partnerské MŠ, tak i celá řada dalších mateřských škol. Dostaneme tak cennou zpětnou vazbu od pedagogů, kteří nejsou v projektu zainteresováni. Již nyní se na tuto fázi těšíme a samozřejmě Vás o ní budeme informovat.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt Good Start to School se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám všem příjemné jaro! 

Share this article: 
Czech