Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Prieskum, ktorý vykonala OECD a Európska komisia, ukazuje, že predškolské vzdelávanie prináša množstvo výhod, ako napríklad duševnú pohodu dieťaťa, lepšie a vyváženejšie študijné...Viac...
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. bola založená v roku 1999 a čoskoro sa stala popredným hráčom na poli poskytovania dynamicky sa rozvíjajúcich vzdelávacích činností a širokého portfólia produktov a služieb, ktoré aktívne reagujú na požiadavky a...Viac...
Cieľ projektu: zlepšenie kvality predškolského vzdelávania v strednej a vo východnej Európe, zaistenie najlepšieho možného štartu našich detí do života zjednodušením prechodu medzi rodinou a školou či jednotlivými stupňami vzdelania, vytvorenie uceleného, dobre koordinovaného pedagogického modelu,...Viac...