Partneři projektu

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Společnost Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. byla založena roku 1999 a brzy se stala předním hráčem na poli poskytování dynamicky se vyvíjejících vzdělávacích činností a širokého portfolia produktů a služeb, které aktivně reagují na požadavky a poznatky současných a budoucích vedoucích zaměstnanců školských zařízení a na digitalizaci trhu. Naším cílem je zlepšit celkovou kvalitu slovenského vzdělávacího systému v oblasti výuky, didaktiky a též podnikatelských projektů. Specializujeme se na...Více...

Mateřská škola v Maršovicích

Mateřská škola v Maršovicích byla založena roku 1945. 17. února 1952 byla MŠ slavnostně přemístěna do budovy, ve které předškolní zařízení sídlí dodnes. V současnosti MŠ navštěvuje 52 dětí ve věku od 3 do 6 let. Od 1.1.2003 vystupuje jako samostatný právnický subjekt. Předností naší MŠ je menší kolektiv dětí, přátelské rodinné prostředí a ideální poloha pro časté výpravy do přírody. Denní program je pružný a umožňuje začleňování a adaptaci na momentální situaci dětí ve skupině. Mateřskou školu...Více...

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Hungary)

Společnost Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Maďarsko) byla založena roku 1992 coby jedna z prvních dceřiných společností skupiny Klett mimo území Německa. Společnost se vypracovala na předního poskytovatele vzdělávacích produktů. Zaměřuje se zejména na vývoj výukových materiálů pro učitele, studenty a vedoucí pracovníky ve školství. Naším cílem je dlouhodobě podporovat učitele a vedoucí pracovníky ve školství prostřednictvím pořádání akreditovaných školení a konferencí...Více...

Mateřská škola Fasori Kicsinyek

Mateřská škola Fasori Kicsinyek v Budapešti se v současnosti sestává ze 4 smíšených skupin dětí ve věku od 3 do 7 let. Vzdělávací program naší mateřské školy je založen na výuce němčiny a angličtiny a na zachování maďarských lidových tradic. Ochrana maďarských lidových tradic včetně zvyků a kultury je zároveň spojena se snahou usnadnit dětem přestup od života ve školce k životu na základní škole. Hlavními cíli našeho týmu jsou: formování zdravého životního stylu, emoční výchova, rozvoj...Více...

Základní škola a mateřská škola Jana Ámose Komenského

Základní škola a mateřská škola Jana Ámose Komenského byla v Bratislavě založena roku 1971. Nachází se na malebném místě obklopeném zelení ve čtvrti Krasňany na úpatí Malých Karpat. Hlavním cílem školy je žáky připravit na reálný život, což znamená, aby zejména byli s to tvořivě a kriticky myslet a rychle a efektivně řešit problémy. Za tímto účelem škola poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oborech všeobecného vzdělání. Žákům poskytuje rozšířené znalosti zejména o dějinách, zeměpisu,...Více...

Škola Plzeň Božkov

Škola Plzeň Božkov byla založena roku 1828 a v současnosti sdružuje mateřskou školu, první stupeň školy základní a školní družinu. Škola využívá nejmodernější metody, aby tak žákům poskytla podmínky nezbytné pro to, aby se stali zdravými, sebevědomými studenty, kteří umějí vyjádřit a obhájit své názory a kteří přebírají zodpovědnost za sebe i za druhé. Žáky podporujeme, aby při vyhledávání informací o zadaných tématech využívali internet pod dohledem svého vyučujícího. Pracujeme podle programu...Více...

Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita v Brně (MU) je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a nejvýznamnější univerzitou na Moravě. Nabízí vysokoškolské vzdělání jak v tradičních, tak v nově vznikajících oborech a v současnosti se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích vysokoškolských institucí v Evropě. V současné době se sestává z 9 fakult tvořených více jak 200 kateder, ústavů a klinických zařízení. Masarykova univerzita nabízí: akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní...Více...

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. bylo v České republice založeno roku 1996 a vypracovalo se na jednoho z předních dodavatelů širokého spektra vzdělávacích produktů. Nakladatelství se zaměřuje zejména na vývoj a tvorbu výukových materiálů pro učitele, studenty a členy vedení školských zařízení. Náš tým se sestává z 20 odborníků z oblasti vzdělávání a výuky, PR a tvorby publikací. Za hlavní cíl si klademe být profesionálním a spolehlivým partnerem, který se zaměřuje na konkrétní potřeby...Více...

Mateřská škola Čtyřlístek

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Praha 2, Římská 27 je instituce předškolního vzdělávání založená roku 1960. Jedná se o mateřskou školku rodinného typu zaměřenou na úzkou spolupráci s rodinou, pohybové aktivity, estetickou výchovu (výtvarnou, hudební a keramickou) a na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. Pro práci s dětmi používá školka počítače a interaktivní tabuli a vytvořila také vlastní program založený na osobnostně orientovaném modelu předškolní výchovy s názvem „Putování časem.“ K...Více...
Share this article: